headerphoto

Apie parapiją

Bažnyčia

Apie 1600 m. dvarininkas Vaitiekus Gintautas pastatė medinę bažnyčią. 1614 m. jai dovanoti 6 valakai Gražiškių kaimo žemės, malūnas su tvenkiniu ir Sebastijoniškių, arba Gražupio, palivarkas su 3 valakais žemės. 1623 m. minima parapinė mokykla (1781 m. atkurta). Po 1745 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia (konsekravo Vygrių vyskupas Mykolas Pranciškus Karpavičius). Sunykusi bažnyčia 1865 m. nugriauta, iš Šunskų atvežta ir pastatyta laikina.

1877–1881 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ją 1886 m. konsekravo pavyskupis Juozapas Olekas. Bažnyčios vidų išpuošė kunigas Jokūbas Rutkauskas. 1894 m. sudegė klebonija. 1900 m. bažnyčia remontuota, išdažyta. 1907 m. įsikūręs „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas P. Abromavičius) įsteigė biblioteką - skaityklą. 1925 m. įkurta pavasarininkų biblioteka - skaitykla. 1969 m. klebonas Vytautas Vaitauskas suremontavo bažnyčią ir kleboniją.

Šiuo metu bažnyčioje yra 3 neobarokiniai altoriai. XIX a. pab. Varšuvoje Šimanskio ir sūnaus firmoje pagaminti vargonai ir orderinių formų vargonų prospektas. Gražiškių bažnyčios sakykla – tai vienas įdomiausių barokinių šios rūšies ir paskirties dirbinių ne vien Suvalkijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Švč. Mergelės Marijos Maloningosios paveikslas turi istorinę, ikonografinę, o pats paveikslas ir meninę vertę. Evangelistų, apaštalų, ir arkangelų skulptūros pasižymi XVIII a. vidurio barokinės dailės ypatumais, išraiškinga plastika, nuotaikingumu. Tai vienas vertingiausių Lietuvos baroko skulptūros pavyzdžių. Gražiškių žvakidėms būdinga masių ir linijų įtampa, įmantrus siluetas, sodri ritmika. Jos yra vertingos todėl, kad XVII a. alavo žvakidžių ne tik Lietuvoje, bet ir visur išliko mažai. Krucifiksas iš negausių Zanavykijos liaudies kūrybos pavyzdžių išsiskiria išmone, dekoratyvumu, meistro gebėjimu sukurti darnią, vientisą ir gana raiškią kompozicinę visumą.


Mišių laikas

Pirmadieniais-
Penktadieniais:

18 val.

Šeštadieniais:
Užsakovui patogiu laiku.

Sekmadieniais:
9, 12 val.

Atlaidai

šv. Vincento Pauliečio:
liepos 19 d.

šv. Mykolo:
rugsėjo 29 d.

Atlaidai keliami į artimiausią sekmadienį.

Dienos skaitinius žiūrėti katalikai.lt